BELGELER


C2 Yetki Belgesi

Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.


K2 Yetki Belgesi

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.


UBAK Belgesi

Uluslararası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı entegre taşıma sisteminin yaratılmasıdır. Türkiye'nin de aralarında kurucu ülke olarak bulunduğu 17 ülke tarafından 1953 yılında kurulan ve günümüzde yaklaşık 50 üye ülkesi bulanan uluslararası bir organizasyondur. Ülkemizdeki faaliyetler ulaştırma bakanlığınca yürütülmekte olup, standartlaşma ile ilgili kanun, mevzuat ve uygulamalar bu kurum tarafından yürütülmektedir.

Politik seviyede ise Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile üye olmayan Avrupa ülkeleri taşımacılık sektörleri arasında bir köprü oluşturmaktadır. UBAK, kuruluşundan bu yana üye ülkelerin taşımacılık sorunlarının tartışıldığı ve geleceğe yönelik gelişkin taşımacılık politikalarının oluşturulduğu bir platformdur.UBAK Belgesine sahip olan firmaların listesine aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.
UBAK BELGESİ ALAN FİRMALAR